Uitleenreglement.

De speelotheek is onderdeel van de bibliotheek Mar en Fean vestiging Sneek. Iedereen die lid is van de bibliotheek kan speelgoed en spellen lenen bij de speelotheek, het kan ook alleen maar teruggebracht worden in Sneek . De materialen worden voor een periode van 3 weken uitgeleend. met evt. een verlenging van 3 weken.  

 

Een bibliotheek abonnement geeft recht op het lenen van 2 stuks speelgoed.

 

Wij vragen u het materiaal weer heel, schoon en compleet in te leveren. Wij verwachten van u dat u het geleende materiaal bij thuiskomst telt het liefst dezelfde dag van uitlenen of anders de volgende dag(er zit een controle bij het speelgoed). Is het niet compleet dan graag een mailtje naar de speelotheek ( ook dezelfde of volgende dag). Dit om te voorkomen dat u een vergoeding voor vermissing  dient te betalen.

 

Voordat u het geleende materiaal terugbrengt verwachten wij van u dat u het controleert. De lener is verantwoordelijk voor het geleende materiaal. U wordt alvast hartelijk bedankt voor de medewerking. Als het speelgoed terugkomt wordt het gecontroleerd. 

 

Boetevrij

Er hoeft geen boete meer betaald te worden als materialen te laat ingeleverd worden, bent u echter veel te laat krijgt u een factuur thuisgestuurd.

Voor missende onderdelen geldt wel een vergoeding. 

Vermissing van een onderdeel is minimaal € 2,-. Verder geldt de vergoeding naar verhouding van het vermiste onderdeel.

 

U krijgt mail of telefoon  van ons als er iets met het speelgoed niet in orde is. SVP niet contant aan de balie van de bibliotheek betalen.  

 

Kapot

Speelgoed wat kapot is gegaan en redelijkerwijs niet meer gerepareerd kan worden en speelgoed waarmee als gevolg van missende onderdelen niet meer gespeeld kan worden, moet volledig vergoed worden.  Schade door normale slijtage hoeft niet vergoed te worden.